Pla de governança i dinamització turística

El Pla de Governança i Dinamització turística de la Ribera de Xúquer pretén:

  • Estructurar tota la oferta turística de la comarca per a la creació d’un producte turístic comarcal i sostenible que identifique la nostra comarca mostrant la seua singularitat i l’essència de la mateixa.

Per a dur a terme este objectiu van a dur–se a terme actuacions com:

  • Rehabilitar, adequar i adaptar els recursos existents per a que formen part del producte final.
  • estructurar , involucrar i impulsar l’associacionisme i la creació d’empreses turístiques.
  • Sensibilitzar a la població
  • Accions de comercialització

Tenint en compte la importància d’oferir el nostre producte en un estandar de qualitat en paral·lel es pretén realitzar formació par a dignificar i capacitar als professionals del turisme que és el capital humà que està en contacte en el turista.

Totes les accions que es duran a terme impulsaran i dinamitzaran el nostre territori amb la creació de noves ocupacions i llocs de treball directa i indirectament relacionades en este sector.

Ir al contenido